Čikung

Vztah mezi dechovými cvičeními a zdravotním stavem si lidé v Čině začali uvědomovat již před 4000 lety. Postupně prohlubovali své poznatky o energetickém systému člověka a hledali možnosti, jak pomocí tělesných cvičení harmonizovat oběh čchi  a dosáhnout pevného zdraví.

Z 12. století pochází základy cvičení zvaného 8 kusů brokátu. Vyskytuje se v různých verzích, které se více nebo méně liší. Stejně populární jsou i cviky imitující pohyby  zvířat. Na počátku byla úvaha, že  získáme vlastnosti, které jsou pro tato zvířata charakteristické, když budeme imitovat jejich pohyby. Pro získání síly cvič pohyby typické pro medvěda nebo tygra, obratnost získej od opice, zárukou rychlosti je jelen nebo levhart,  dlouhověkost nebo smysl pro rovnováhu  hledej u jeřába a podobně.

Čikung můžeme cvičit statický  nebo dynamický. Základem je vždy správné dýchání. Používáme břišní, brániční dýchání. Nenásilný dlouhý nádech asi na 80% vitální kapacity plic a stejným způsobem vydechujeme. Na konci výdechu máme ještě určitou rezervu vzduchu v plicích, abychom zbytečně nepřepínali dýchací svalstvo.

Pomalá sestava tajči je považována za druh čikungu.

Při cvičebních hodinách se seznámíme se správným prováděním cvičení, včetně dýchání, a se základními principy, na kterých je cvičení postaveno.

Pro čikung, stejně jako pro cvičení tajči, platí, že malá investice přináší pouze malý zisk. I ten, kdo cvičí pouze jednou týdně, na sobě pociťuje účinky tohoto cvičení. To je však pouhý zlomek toho, co cvičení nabízí. Je lepší cvičit 15 minut denně, než jednou za týden 2 hodiny.