Úvod třetí části      youtu.be/88xNwHmA7Ks

Vzlety ptáka       www.youtube.com/watch?v=mxQrldBkwAM

Víly                       youtu.be/N0DwVuvPXYM

Zlatí kohouti         youtu.be/asbc50_vJXE

Vzlet ptáka, jeřáb ruce jako vějíř  youtu.be/GHtur86Wf_o

Prohlídka koňské tlamy, široké zametení       youtu.be/WcEN67vx2OU

Postoupení k 7 hvězdám, závěr sestavy         youtu.be/radxN3lsMpE